Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Archiv časopisu Veřejné zakázky

Pro online přístup k časopisu se prosím přihlaste.

4/2022 – v čísle naleznete např.:

Aktuality
Nové stanovisko Expertní skupiny k mezinárodním sankcím
Český překlad FAQ k sankcím proti Rusku
Evropské nařízení zavádějící nástroj pro mezinárodní zadávání VZ (IPI) bylo vyhlášeno v Úředním věstníku EU
Bartoš: Města a obce budou mít více času připravit se na změny územních plánů
Vláda schválila strategii elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2022 až 2030
Správa železnic zavedla systém kvalifi kace
Judikatura
SHRNUTÍ PŘÍPADU – S035/2022; R054/2022 - Národní muzeum - VZMR na dodávku osvětlení
SHRNUTÍ PŘÍPADU –S333/2021; R030/2022 - kraj Vysočina - Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina od roku 2022
SHRNUTÍ PŘÍPADU – S459/2021; R015/2022; S459/2021 - Uherskohradišťská nemocnice, a. s.
SHRNUTÍ PŘÍPADU – S058/2022 - Rekonstrukce fotbalového hřiště s umělým povrchem
SHRNUTÍ PŘÍPADU – S337/2021; R021/2022 - Kraj Vysočina - Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina od roku 2022
SHRNUTÍ PŘÍPADU – S653/2021; R027/2022 - technická knihovna - Facility management budovy Národní technické knihovny
SHRNUTÍ PŘÍPADU – S695/2021 - Oblastní nemocnice Náchod, a. s. - Biochemické a imunochemické analytické systémy pro ONN, a. s.
SHRNUTÍ PŘÍPADU – S654/2021 - Město Mariánské Lázně - Rekonstrukce budovy radnice v Mariánských Lázních – PD
Dodavatel může prostřednictvím poddodavatele prokázat i celou technickou kvalifikaci
Charakter nepředvídatelných okolností dle § 222 odst. 6 ZZVZ
Uveřejňovací povinnost se vztahuje také na dohodu o narovnání
Pozor na prodlužování termínů – covid-19 vás nespasí (případ S159/2022; R076/2022)
Odborné články
Institut smluvního oportunismu v praxi veřejného zadávání
Průvodce veřejnou podporou - co je veřejná podpora a proč ji vůbec řešíme
Změna rozhodných okolností před uzavřením smlouvy – kam s ní?
Strategický veřejný nákup: klíčová pojistka protikorupčního jednání


objednat