Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

SHRNUTÍ PŘÍPADU – S058/2022 - Rekonstrukce fotbalového hřiště s umělým povrchem

Zadavatel nevyloučil vybraného dodavatele z účasti v předmětném zadávacím řízení, ačkoliv vybraný dodavatel nesplnil zadávací podmínky, neboť nesplnil podmínku účasti stanovenou jako podmínku kvalifikace spočívající v požadavku na prokázání technické kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, konkrétně prostřednictvím poddodavatele.