Veřejné zakázky
Nejpopulárnější odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Znalostní centrum

Přihlášení


Celkem publikováno 164 inspirací, z toho:

 • se sociálními/odpovědnými/strategickými trendy: 36
 • s enviromentálními/zelenými/cirkulárními trendy: 36
 • s inovativními/smart trendy: 2
 • s provedenou kontrolou (například ÚHOS): 87
Máme pro Vás také připraveny novinky z oblastí:
 • sociální/odpovědné/strategické trendy: 4x
 • enviromentální/zelené/cirkulární trendy: 4x
 • inovativní/smart trendy: 3x


Během prosince 2020 připravujeme Znalostní centrum ke spuštění - s kolegy z Ministerstva práce a sociálních věcí, Masarykovou univerzitou, Jihomoravským krajem, Libereckým krajem, Dopravním podnikem hl. m. Prahy a dalšími zadavateli jej plníme příklady dobré praxe k odpovědnému/enviromentálnímu/inovativnímu zadávání veřejných zakázek a ladíme pro plné spuštění v lednu 2021. Prostředí ZC zadavatelům zpřístupníme v této nelehké době zdarma.      Pokud se chcete dozvědět více, napište mi na petrik@zakazky.eu

Znalostní centrum – jde o unikátní prostředí pro sdílení a hledání inspirací k veřejným zakázkám určené pouze pro zadavatele. Našim cílem bylo vytvořit profesní prostředí pro výměnu zkušeností a vedení odborné diskuze mezi konkrétními zadavateli a kolegy v uzavřeném a bezpečném prostředí.

Žádní externí poradci a dodavatelé do Znalostního centra (dále také jako „ZC“) nemají přístup.

Co vše lze ve Znalostním centru dělat?

 • Sdílet Vaši veřejnou zakázku s ostatními. 
 • Hledat veřejné zakázky ostatních zadavatelů. 
 • Ukládat si vyhledané inspirace do záložky.
 • Diskutovat s ostatními uživateli ZC u jednotlivých karet veřejných zakázek/inspirací.
 • Hodnotit veřejné zakázky ostatních "lajkováním".
 • Sledovat vybraná témata či osoby s upozorňováním na aktivitu v ZC.
 • Soutěžit mezi sebou o titul nejinspirativnější veřejnou zakázku, zadavatele atd.

Je třeba být na dopady odpadové novely ZZVZ hned z kraje roku 2021 PŘIPRAVEN! A potřebné znalosti a inspiraci Vám Znalostní centrum poskytne.