Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Znalostní centrum

Přihlášení


Celkem publikováno 172 inspirací, z toho:

 • se sociálními/odpovědnými/strategickými trendy: 43
 • s enviromentálními/zelenými/cirkulárními trendy: 40
 • s inovativními/smart trendy: 4
 • s provedenou kontrolou (například ÚHOS): 88
Máme pro Vás také připraveny novinky z oblastí:
 • sociální/odpovědné/strategické trendy: 4x
 • enviromentální/zelené/cirkulární trendy: 4x
 • inovativní/smart trendy: 3x


Od poloviny roku 2021 provozujeme  Znalostní centrum, které bylo původně v rámci našeho časopisu pouze pro zadavatele, ale postupně jsme je otevřeli i pro ostatní předplatitele z řad dodavatelů, poradců a advokátních kanceláří.


Primární funkcí Znalostního centra je sdílení zkušeností se zadanými zakázkami ze strany zadavatelů. V ZC je celá řada inspirací z různých zadaných veřejných zakázek s jejich stručným popisem přímo od osob, které tyto zakázky soutěžili, nebo zajímavých rozhodnutí ÚOHS. Lze je vyhledávat podle klíčových slov, podle faktického předmětu nebo podle kritéria "aplikace § 6 odst. 4 ZZVZ".

Co vše lze ve Znalostním centru dělat?

 • Sdílet Vaši veřejnou zakázku s ostatními. 
 • Hledat veřejné zakázky ostatních zadavatelů. 
 • Ptát se a diskutovat v rámci komunity na různá témata.
 • Ukládat si vyhledané inspirace do záložky.
 • Diskutovat s ostatními uživateli ZC u jednotlivých karet veřejných zakázek/inspirací.
 • Hodnotit veřejné zakázky ostatních "lajkováním".


ZC vyvíjíme postupně z prostředků, které získáváme z předplatného. Do budoucna chceme v ZC dát prostor dodavatelům prezentovat své zaměření a také se pochlubit vlastními referencemi. Tyto informace pak zadavatelé mohou efektivně využívat k oslovování v rámci svých výběrových či zadávacích řízení.