Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Registrace

Prosíme o vyplnění aktivních kontaktních údajů, abychom Vás v rámci procesu registrace mohli zastihnout a ověřit, že se jedná skutečně o pracovníka konkrétního zadavatele. Velmi dbáme na proces bezpečnosti prostředí Znalostního centra, které slouží pouze zadavatelům.

* povinné pole k vyplnění.

Prosíme o vyplnění minimálně jednoho telefonického kontaktu, na kterému Vás bude možné v rámci procesu registrace zastihnout.

Zadejte prosím svůj pracovní email, který se váže k Vaší organizaci (zadavateli). Na uvedený email Vám budou zasílány důležité informace ke Znalostnímu centru. Nezadávejte své soukromé emaily typu @seznam, @gmail, @volny, @centrum apod. Tyto emailové formáty jsou z naší strany z důvodu bezpečnosti akceptovatelné pouze u velmi malých zadavatelů. U větších zadavatelů budou tyto běžné formáty v registračním procesu odmítnuty.

Heslo musí mít délku minimálně 8 znaků.