Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

Dodavatel může prostřednictvím poddodavatele prokázat i celou technickou kvalifikaci

Úřad však argumentaci navrhovatele nepřijal a naopak potvrdil, že dodavatelé mohou prostřednictvím poddodavatelů prokázat technickou kvalifikaci i v celém rozsahu – dle Úřadu zákon toto právo zadavatele na žádném místě nevylučuje. Toto oprávnění lze omezit pouze v zákonem stanovených případech -  omezit prokazování té části kvalifikace, která se přímo váže k takové významné činnosti.  O „kupování kvalifikace“ se přitom nejedná jen tehdy, když se poddodavatel nebude ve skutečnosti podílet na plnění veřejné zakázky vůbec, ale také tehdy, když se nebude poddodavatel na plnění veřejné zakázky podílet právě v tom rozsahu, v jakém je jeho prostřednictvím prokazována kvalifikace.