Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

Institut smluvního oportunismu v praxi veřejného zadávání

V tomto článku představíme projevy tzv. nové skryté diskriminace v zadávacích podmínkách, která se v praxi projevuje smluvním oportunismem zadavatelů. Celý koncept si nejprve ilustrujeme na případové studii „Zasmluvnění víceprací“.  Následně si vymezíme pojem smluvní oportunismus a představíme typické projevy ve veřejném zadávání.