Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

Uveřejňovací povinnost se vztahuje také na dohodu o narovnání

Ve vztahu k této rozhodovací praxi Úřadu je však vhodné zadavatelům zdůraznit důležitost a komplexnost uveřejňovacích povinností, které nekončí u uveřejnění uzavřené smlouvy na veřejnou zakázku na profilu zadavatele či v registru smluv, a to dokonce ani po jejím splnění, kdy může docházet dále k uzavření dohod o narovnání.