Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

Správa železnic zavedla systém kvalifi kace

Správa železnic na začátku června spustila systém kvalifikace pro podlimitní sektorové zakázky, a učinila tak velký krok ke snížení administrativní zátěže dodavatelů i zadavatele ve výběrových řízeních.