Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

SHRNUTÍ PŘÍPADU – S654/2021 - Město Mariánské Lázně - Rekonstrukce budovy radnice v Mariánských Lázních – PD

Kritérií hodnocení nabídek účastníků zadávacího řízení stanovil jako kritérium kvality kritérium „Zkušenosti a kvalifikaci uchazeče“, v  rámci něhož má být hodnocen „počet zkušeností (referenčních zakázek), které pro tento účel uchazeč uvede ve své nabídce, přičemž se musí jednat o vlastní zkušenosti dodavatele při projektové činnosti na obdobných stavbách, jako je stavba, na niž se vztahují projekční práce této zakázky“. Nelze jej považovat za kritérium kvality ve smyslu zákona, jelikož se nevztahuje k osobám, které se mají přímo podílet na plnění veřejné zakázky.