Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

Změna rozhodných okolností před uzavřením smlouvy – kam s ní?

Při posouzení konkrétní změny smlouvy před jejím uzavřením je nezbytné provést myšlenkové posouzení, „jak by zadávací řízení proběhlo, pokud by zadávací podmínky (včetně smlouvy) byly od počátku změněny/pokud by se změnila nabídka vybraného dodavatele“?