Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

SHRNUTÍ PŘÍPADU – S035/2022; R054/2022 - Národní muzeum - VZMR na dodávku osvětlení

Rozhodnutí Úřad odůvodnil tak, že shledal věcnou souvislost plnění podle smluv 1–3, když zadavatel poptával táž osvětlení, pouze v různém objemu. To Úřad doplnil technickými požadavky na jednotlivá svítidla, která jsou z větší části totožně definovaná pro jednotlivé veřejné zakázky.