Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

Evropské nařízení zavádějící nástroj pro mezinárodní zadávání VZ (IPI) bylo vyhlášeno v Úředním věstníku EU

Zadavatel bude muset provést v opatření IPI požadovaný  způsob omezení účasti v zadávacím řízení vůči těmto dodavatelům a současně uložit v nařízení upravený zvláštní smluvní závazek pro vybraného dodavatele spočívající v omezení možnosti plnit předmět veřejné zakázky prostřednictvím poddodávek, zboží, služeb nebo stavebních prací z dané třetí země, které se opatření IPI týká.