Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

SHRNUTÍ PŘÍPADU – S337/2021; R021/2022 - Kraj Vysočina - Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina od roku 2022

Jedná se o autorské komentované rozhodnutí ze strany Mgr. Jana Ficala. Úřad připouští, že ačkoliv se zadavatel dopustil v rámci uveřejnění konsolidovaného znění zadávací dokumentace pochybení, jež mohlo vnést jistý prvek neurčitosti do zadávací dokumentace (spočívající v její nelogické změně), tak dovodil, že dodavatelé schopní jednoduché logické úvahy museli být schopni uveřejněnou chybu identifikovat jako zjevně formální nedostatek.