Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

SHRNUTÍ PŘÍPADU – S695/2021 - Oblastní nemocnice Náchod, a. s. - Biochemické a imunochemické analytické systémy pro ONN, a. s.

Úřad prověřil navrhovatelem napadené technické parametry jak jednotlivě, tak v jejich souhrnu, přičemž nezjistil, že by jejich kombinace zaručovala konkurenční výhodu jen jednomu dodavateli či vytvářela bezdůvodné překážky hospodářské soutěže, neboť daná kombinace požadavků nevylučuje z účasti v zadávacím řízení podstatnou část dodavatelů na trhu.