Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

Vláda schválila strategii elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2022 až 2030

Vláda České republiky na jednání dne 11. května 2022 schválila usnesením č. 375 strategii elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2022 až 2030.