Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Archiv časopisu Veřejné zakázky

Pro online přístup k časopisu se prosím přihlaste.

3/2023 – v čísle naleznete např.:

Rozhovor
s Pavlem Válkem z Pražské vodohospodářské společnosti, a. s.
Aktuality
Výsledky žebříčků Legal500 a Chambers 2023 – kategorie Project and energy a Project and PPP – výsledky
Májová konference umožnila výměnu informací a názorů mezi ÚOHS a odbornou veřejností
Kulatý stůl Unie administrátorů veřejných zakázek – Aplikační úskalí § 46 a 48 ZZVZ
Máte pořádek v licenčních smlouvách?
Judikatura
Zadavatel nesmí použít přímý nebo nepřímý odkaz na určité dodavatele nebo výrobky ani při postupu ve zjednodušeném podlimitním řízení
Požadavky na transparentnost oznámení o výběru ve zjednodušeném podlimitním řízení
Neuplatnění smluvních pokut i jejich včasné nevymáhání může představovat podstatnou změnu závazku dle § 222 ZZVZ
Lhůta pro využití výjimky uveřejnění smlouvy v registru smluv namísto profilu zadavatele
Praha chybovala v zakázce na rekonstrukci Průmyslového paláce, pokuta činí 2,6 milionu Kč
Dynamický nákupní systém lze využít pro uzavření rámcové dohody a také pro IT služby
Rekordní pokuta za nákup armádních vrtulníků byla potvrzena krajským soudem
Pokuta pro Ministerstvo vnitra za mylný výklad exkluzivity provozovatele datových schránek
Odborné články
Chystá se Národní strategie veřejného zadávání v ČR
Ochrana oznamovatelů – představení nové právní úpravy se zaměřením na specifi ka veřejné správy
Závazek vendora v zadávacích podmínkách veřejných zakázek s vendor lock-in prvkem
Průvodce veřejnou podporou Téma: Podpora malého rozsahu
A zase ta náhrada škody…
Využití umělé inteligence v rámci PTK
Liberecký kraj hledá často neprošlapané cesty v zadávání i v investování


objednat