Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

Požadavky na transparentnost oznámení o výběru ve zjednodušeném podlimitním řízení

Po zadavateli dle Úřadu však nelze spravedlivě požadovat, aby ve zjednodušeném podlimitním řízení odůvodňoval oznámení o výběru tak široce, jak to vyžaduje § 123 ZZVZ, což dle § 53 ZZVZ není pro zadavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení závazné.