Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

Ochrana oznamovatelů – představení nové právní úpravy se zaměřením na specifi ka veřejné správy

Ochrana oznamovatelů patří mezi klíčové aspekty protikorupční oblasti, a stává se tak stále více aktuálním tématem. Zaručení dostatečné ochrany oznamovatelů je tak nejen výsledkem plnění povinností vyplývajících z členství České republiky v EU, ale i odpovědí na rostoucí společenskou poptávku.