Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

Závazek vendora v zadávacích podmínkách veřejných zakázek s vendor lock-in prvkem

Tento příspěvek je zaměřen na situaci, kdy při střední míře ztížení hospodářské soutěže vendor aktivně vystupuje v zadávacím řízení jako obligátní poddodavatel, se kterým musí každý účastník zadávacího řízení uzavřít kontrakt, aby mohl podat svoji nabídku.