Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

Praha chybovala v zakázce na rekonstrukci Průmyslového paláce, pokuta činí 2,6 milionu Kč

".....zadavatel se dopustil přestupku tím, že stanovil zadávací podmínky veřejné zakázky v rozporu mj. se zásadou přiměřenosti, neboť stanovil minimální úroveň pro splnění kritéria technické kvalifikace ve vztahu ke členovi realizačního týmu – hlavní restaurátor – nepřiměřeně vzhledem ke složitosti a rozsahu předmětu veřejné zakázky a vytvořil bezdůvodné překážky hospodářské soutěže.!