Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

s Pavlem Válkem z Pražské vodohospodářské společnosti, a. s.

Po dvou rozhovorech na počátku tohoto roku s odborníky z řad právních poradců si tentokrát budu povídat se zástupcem sektorového zadavatele, od kterého si slibuji řadu podnětů a inspirací pro nás všechny. Tím zadavatelem je Pražská vodohospodářská společnost, a. s., kterou reprezentuje předseda představenstva a generální ředitel Ing. Pavel VÁLEK, MBA.