Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

Zadavatel nesmí použít přímý nebo nepřímý odkaz na určité dodavatele nebo výrobky ani při postupu ve zjednodušeném podlimitním řízení

Úřad tak ve svém rozhodnutí uvádí: „(…)lze učinit dílčí závěr, že i ve zjednodušeném podlimitním řízení platí, že požadovat dodání konkrétního výrobku je možné jen tehdy, je- -li to odůvodněno objektivními a legitimními potřebami zadavatele."