Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

Neuplatnění smluvních pokut i jejich včasné nevymáhání může představovat podstatnou změnu závazku dle § 222 ZZVZ

Nejvyšší správní soud však nevidí jako podstatnou změnu závazku pouze vzdání se práva na smluvní pokutu, ale také jeho pozdní uplatnění.