Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Archiv časopisu Veřejné zakázky

Pro online přístup k časopisu se prosím přihlaste.

1/2024 – v čísle naleznete např.:

Rozhovor
s Janem Vaškem
Aktuality
Noví členové redakční rady časopisu Veřejné zakázky
Kulatý stůl organizovaný naším časopisem sklízí velmi pozitivní ohlas
Diskusi o reformě přezkumu svolal časopis. Jaká byla a poděkování za ni v mém dnešním příspěvku
Nový metodický den seznámil zadavatele s tím, jak se vyvarovat chyb při uveřejňování smluv
Soudní dvůr EU posvětil systém přezkumu veřejných zakázek v České republice
Správní soud poprvé rozhodoval o problematice odpovědného zadávání
ÚOHS publikoval sborník rozhodovací praxe o veřejných zakázkách v oblasti IT
ÚOHS získal ocenění Egovernment the Best 2023 za systém pro vzdálený přístup do správního spisu
Judikatura
Úřad vymezil, co se rozumí údaji, které neodpovídají skutečnosti ve smyslu § 48 odst. 2 písm. c) ZZVZ
Výhrada vyloučení dodavatele s mimořádně nízkou nabídkovou cenou bez možnosti jejího objasnění je v rozporu s § 48 odst. 4 ZZVZ
V případě zrušení zjednodušeného podlimitního řízení není dostačující, pokud jej zadavatel „oznámí“ pouze uvedením data zrušení na profilu zadavatele
Uveřejňovací povinnost dle § 219 ZZVZ se vztahuje i na smlouvy uzavřené ústně
Odborné články
Národní strategie veřejného zadávání umožní plně využít potenciál veřejných investic
Učebnice veřejných zakázek - 1. díl - Co je zakázka a kdy vůbec přijde ke slovu ZZVZ a Vymezení předmětu plnění je alfa i omega zadávání
K některým vybraným případům uveřejňování smluv [aplikace výjimky dle § 219 odst. 1 písm. a) ZZVZ]
Dopad novely ZZVZ na změnu závazku ze smlouvy v případě sektorových veřejných zakázek
Judikatura v souvislostech a s komentářem – veřejné zakázky pravidelné povahy
Kde jsou v nákupní kategorii peníze: tři jednoduché analytické metody
Ochrana důvěrných informací z nabídek účastníků v kontextu dodržení zásady transparentnosti
Novinky v elektronizaci veřejných zakázek v roce 2024
Systémy kvalifi kace a jiné prekvalifikační dodavatelské systémy
Průvodce veřejnou podporou Téma: Veřejná podpora v oblasti vzdělávání


objednat