Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

Uveřejňovací povinnost dle § 219 ZZVZ se vztahuje i na smlouvy uzavřené ústně