Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

Systémy kvalifi kace a jiné prekvalifikační dodavatelské systémy

Článek představuje dodavatelské systémy sektorových zadavatelů, jejich specifika, a také potenciál jejich aplikace pro zadavatele nesektorové.