Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

Dopad novely ZZVZ na změnu závazku ze smlouvy v případě sektorových veřejných zakázek

Zákon č. 166/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „novela ZZVZ“), jenž je účinný od 16. 7. 2023, mj. stanovil volnější podmínky pro změny smluv...