Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

K některým vybraným případům uveřejňování smluv [aplikace výjimky dle § 219 odst. 1 písm. a) ZZVZ]

Autor velmi fundovaně popisuje základní povinnosti k uveřejňování smluv a také specifické situace, které jsou méně obvyklé a překvapivě složité. Velmi tento článek doporučuji.