Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

Národní strategie veřejného zadávání umožní plně využít potenciál veřejných investic

Kolika lidem se při vyslovení sousloví „veřejné nákupy“ vybaví jejich ekonomický a celospolečenský potenciál? Potenciál s vlivem na ekonomiku, nástroj (spolu) realizace veřejných politik, hybná síla pro kvalitu, inovace i pozitivní společenské dopady, ale i zvýšení celospolečenské prestiže veřejného zadávání: i tak je možné a žádoucí pohlížet na veřejné zadávání. Ministerstvo pro místní rozvoj strategický přístup k veřejným zakázkám vyzdvihlo v Národní strategii veřejného zadávání v České republice (dále též jen „Strategie“), která definuje cíle a opatření pro období let 2024–2028.