Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

Výhrada vyloučení dodavatele s mimořádně nízkou nabídkovou cenou bez možnosti jejího objasnění je v rozporu s § 48 odst. 4 ZZVZ