Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

Kulatý stůl organizovaný naším časopisem sklízí velmi pozitivní ohlas

Jednalo se o první setkání odborné veřejnosti na téma "reforma přezkumu dozoru veřejných zakázek na ÚOHS", kterou navrhuje Ministerstvo pro místní rozvoj a její hlavní body pro MMR zaštiťuje a zpracovává externí advokátka Mgr. Adéla Havlová, LL. M.. 

Ke kulatému stolu zasedli:

1. Ministerstvo pro místní rozvoj

2. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

3. Nejvyšší správní soud

4. Krajský soud v Brně

5. Svaz měst a obcí

6. neziskové organizace: Transparency

International ČR a Rekonstrukce státu

7. akademická sféra: Univerzita

Karlova a Masarykova univerzita Brno

8. Národní centrála proti organizovanému zločinu

9. Ministerstvo financí ČR – auditní orgán

10. Svaz podnikatelů ve stavebnictví

11. zástupce dodavatelů – INDOC

12. Úrad pre verejné obstarávanie

Jak tedy vypadá outsourcing legislativního návrhu? Čtěte.