Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

Judikatura v souvislostech a s komentářem – veřejné zakázky pravidelné povahy

Se zadáváním veřejných zakázek pravidelné povahy jsou v zadavatelské praxi spojeny zejména dvě opakující se otázky – 1) co je veřejnou zakázkou pravidelné povahy, a 2) pokud se o veřejnou zakázku pravidelné povahy jedná, jak správně určit její předpokládanou hodnotu.