Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Archiv časopisu Veřejné zakázky

Pro online přístup k časopisu se prosím přihlaste.

5/2023 – v čísle naleznete např.:

Rozhovor
s inovátorem roku 2022 - Libereckým krajem
Aktuality
Ohlédnutí za výroční konferencí našeho časopisu
Úřad vydal další sborník rozhodnutí o veřejných zakázkách, tentokrát z oblasti stavebnictví
Stanovisko Úřadu k novelizovaným pravidlům skládání kauce při podání návrhu dle ZZVZ
Úřad vydal výkladové stanovisko k novému ustanovení o podávání námitek ve VZ
Nová zakázka na digitalizaci stavebního řízení může ušetřit 1,2 miliardy. Blokuje ji firma, která se soutěže neúčastnila
Vláda schválila Výroční zprávu o elektronizaci a stavu veřejných zakázek za rok 2022
Judikatura
Zadání veřejné zakázky pravidelné povahy
Subjektivní zhodnocení plnění referenční zakázky v osvědčení objednatele
Souhrn nedávné rozhodovací praxe k uveřejňovací povinnosti dle § 219 odst. 1 ZZVZ
Tzv. self cleaningu dodavatelé nemají zneužívat pro nápravu chyb v nabídce
V zakázce na výstavbu metra D nejsou reálné překážky soutěže, rozhodl předseda ÚOHS
Předseda Mlsna potvrdil pokutu 500 000 korun pro ŘSD za nesprávné zadání pravidelných zakázek
ÚOHS snížil pokutu uloženou CZVV na 350 000 korun
Judikatura v souvislostech s komentářem – vyloučení podle § 48 odst. 5 písm. d)
Odborné články
Dopady novely ZZVZ na účast propojených osob v zadávacím řízení
Uvážení reálné délky zadávacího řízení aneb lze provést zjednodušené podlimitní řízení za pět týdnů?
Až se zima zeptá: Nákup energií pro léta 2024–2026
Bid rigging jako důvod vyloučení podle § 48 odst. 6 písm. a) ZZVZ
Ústní komunikace mezi zadavatelem a dodavateli v zadávacím řízení po novele ZZVZ
Průvodce veřejnou podporou Téma: Veřejná podpora v oblasti kultury
Zadavatelé budou muset od 12. října 2023 oznamovat Evropské komisi finanční příspěvky poskytnuté státy mimo EU účastníkům velkých zadávacích řízení a jejich poddodavatelům


objednat