Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

Souhrn nedávné rozhodovací praxe k uveřejňovací povinnosti dle § 219 odst. 1 ZZVZ