Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

Zadavatelé budou muset od 12. října 2023 oznamovat Evropské komisi finanční příspěvky poskytnuté státy mimo EU účastníkům velkých zadávacích řízení a jejich poddodavatelům

Nové nařízení EU o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh ukládá zadavatelům, resp. účastníkům, zadávacích řízení s předpokládanou hodnotou alespoň 250 mil. eur (cca 6,1 mld. Kč) oznamovací povinnosti vůči Evropské komisi, jejichž plnění bude značně administrativně i časově náročné.

Subvence v mezinárodním obchodu jsou pod dohledem WTO, avšak pouze pokud jde o obchod se zbožím. Subvence poskytované ze strany třetích zemí v jiných kontextech kontrole dosud unikaly. Ačkoli je nařízení o zahraničních subvencích namířeno hlavně proti aktivitám Číny, značné starosti může dělat např. i dodavatelům z USA.