Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

Judikatura v souvislostech s komentářem – vyloučení podle § 48 odst. 5 písm. d)

Autorský komentář rozsudku NSS, ve kterém soud uzavřel, že správní orgány nemají pravomoc zkoumat věcnou oprávněnost smluvní pokuty jako „jiné srovnatelné sankce“, neboť toto je v pravomoci civilních soudů. Tyto závěry však vyvolávají řadu otázek a otevírají prostor pro zajímavé argumentační výzvy do budoucna.