Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

Bid rigging jako důvod vyloučení podle § 48 odst. 6 písm. a) ZZVZ

V tomto čísle se autorka věnuje tomu, na základě čeho mohou zadavatelé získat podezření, že k uzavření zakázané dohody došlo v souvislosti s aktuálně zadávanou veřejnou zakázkou, a zda je tak dán důvod k vyloučení podle § 48 odst. 6 písm. a) ZZVZ.