Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

Ústní komunikace mezi zadavatelem a dodavateli v zadávacím řízení po novele ZZVZ

S ohledem na skutečnost, že Novelou dochází k upřesnění podmínek pro použití ústních sdělení, je cílem tohoto článku představit „nová“ pravidla a zároveň se i s ohledem na zahraniční rozhodovací praxi ve světle Novely zamyslet nad nezřídka využívanou možností ze strany zadavatelů hodnotit ústně sdělované informace.