Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Archiv časopisu Veřejné zakázky

Pro online přístup k časopisu se prosím přihlaste.

1/2022 – v čísle naleznete např.:

Rozhovor
s Mgr. Radkou Vladykovou, výkonnou ředitelskou Svazu měst a obcí ČR
Aktuality
Novinky v datových schránkách – fikce doručení u soukromoprávní korespondence a širší okruh povinných uživatelů datových schránek
Soutěž o návrh – Nové hlavní nádraží Brno
Musíme se pochlubit – ÚOHS využívá při rozhodování i náš časopis
Judikatura
Stanovení povinné účasti na prohlídce místa plnění
Předání části zadávací dokumentace na technickém nosiči dat není v rozporu se zásadou transparentnosti
Rozhodnutí o námitkách je nutné v příslušné lhůtě dodavateli odeslat
Otázka anonymizace členů hodnotící komise ve zprávě o hodnocení
Odborné články
ANKETA: Oblíbená rozhodnutí nebo rozsudky ve veřejných zakázkách za rok 2021 zblízka
Nákup standardních komponentů ve veřejném sektoru
Naše zkušenosti s DNS
Dynamický nákupní systém a jeho budoucnost v České republice
První rok s novými zásadami odpovědného zadávání a inovací
Veřejné zadávání v roce 2021
Představení činnosti druhého stupně ÚOHS při rozhodování o rozkladech ve věci veřejných zakázek
Postřehy z fungování rozkladové komise očima jejích členů (matadora a nováčka)
Střípky z kontrolní praxe CRR Posouzení splnění požadavku na předložení bankovní záruky/ pojištění před a po podpisu smlouvy
Řízení rizika ve veřejném nákupu
Zrušení zadávacího řízení a náhrada škody z titulu předsmluvní odpovědnosti
Právní problematika střetu zájmů účastníků zadávacích řízení
Jak ovlivní nový stavební zákon již běžící řízení o vydání územního rozhodnutí či stavebního povolení?
Představení metodik Voda ve městě a Metodiky plánování veřejných prostranství malých obcí
Veřejné zakázky na inovace a aplikace § 6 odst. 4 ZZVZ


objednat