Veřejné zakázky
Nejpopulárnější odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

Zrušení zadávacího řízení a náhrada škody z titulu předsmluvní odpovědnosti

V případě náhrady škody z titulu předsmluvní odpovědnosti v souvislosti se zrušením zadávacího řízení prozatím na existující případ řešený soudy odkázat nelze. To ovšem neznamená, že přiznání takového nároku nepředstavuje pro zadavatele další riziko plynoucí z jejich postupu, který může v tomto případě dokonce být v souladu se zákonem.