Veřejné zakázky
Nejpopulárnější odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

Právní problematika střetu zájmů účastníků zadávacích řízení

ZZVZ problematiku střetu zájmů účastníků zadávacích řízení výslovně neupravuje, což s ohledem na platnou právní úpravu střetu zájmů obsaženou v ZSZ může v rámci zadávacích řízení v praxi způsobit značné komplikace.