Veřejné zakázky
Nejpopulárnější odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

První rok s novými zásadami odpovědného zadávání a inovací

Tento článek je nejen připomenutím realizovaných aktivit a skvělých příkladů, ale i pokusem o shrnutí dosavadní praxe a předestřením dalšího výhledu odpovědného zadávání v ČR.