Veřejné zakázky
Nejpopulárnější odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

Předání části zadávací dokumentace na technickém nosiči dat není v rozporu se zásadou transparentnosti

Úřad tak uzavřel, že poskytnutí projektové dokumentace účastníkům zadávacího řízení na CD bez předání seznamu předávaných dokumentů nebylo v tomto případě ...