Veřejné zakázky
Nejpopulárnější odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

Jak ovlivní nový stavební zákon již běžící řízení o vydání územního rozhodnutí či stavebního povolení?

...Zdaleka nejsložitější situace bude panovat u těch územních a stavebních řízení, která byla zahájena před účinností nového stavebního zákona, ale nebyla před jeho účinností pravomocně ukončena.