Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Archiv časopisu Veřejné zakázky

Pro online přístup k časopisu se prosím přihlaste.

6/2023 – v čísle naleznete např.:

Aktuality
PRÁVNICKÁ FIRMA ROKU 2023 Kategorie veřejné zakázky – výsledky
Změna limitů pro nadlimitní veřejné zakázky v letech 2024 a 2025
Judikatura
Zadavatel chyboval v posouzení poptávaného plnění jako funkčního celku, pokuta mu byla uložena za porušení § 222 ZZVZ
Důležitost výrazů použitých zadavatelem při formulaci zadávacích podmínek
Novelou došlo ke zkrácení promlčecí doby u přestupků při uveřejňování, do doby účinnosti novely však Úřad rozdal řadu pokut za přestupky starší dvou let
Komentované rozhodnutí: Sleva z ceny jako zadání veřejné zakázky. Aplikace výjimky pro nabytí věci nemovité
Komentované rozhodnutí: K naplnění požadavku na funkční samostatnost provozních jednotek
Komentované rozhodnutí: Zpětvzetí námitek
S180/2019 – R113/2019 - Realizace energeticky úsporných opatření – SŠ technická a zemědělská Mohelnice
S250/2021 – R151/2021: I/27 Gerlova Huť - oprava vozovky
Rozhodnutí ÚOHS – mimořádně nízká nabídková cena (S182/2021)
S368/2021 – R202/2021: Vývoj a implementace eISIR a společných částí
S208/2022 – R113/2022: Technický dozor investora při realizaci stavby „NPK, a. s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů II“.
S276/2022 – R147/2022 – S276/2022: Pozáruční servis SVSS – mikrovlnná síť (TEMPO)
Rozhodnutí ÚOHS – dynamický nákupní systém S534/2021 – R037/2022 – S534/2021 – R132/2022: Podpora a rozvoj ASPE
S350/2022 – R165/2022: Dynamický nákupní systém – Zajištění ICT odborných rolí
Odborné články
Časté uvádění nepravdivých údajů dodavateli v nabídkách otevírá diskuze, jak v takových případech zadavatelé mohou a mají postupovat
Inflační (změnové) doložky ve světle zadavatelské a rozhodovací praxe
Cloud computing ve veřejných zakázkách (přehled základních aspektů)
Jak efektivně školit nákupčí: příklad Řízení potřeb
Průvodce veřejnou podporou Téma: Veřejná podpora v oblasti sportu
Whistleblowing a veřejné zakázky II. – Postup při příjmu a řešení oznámení a možné důsledky přijatých oznámení v zadávacím řízení
Efektivita prosazování soutěžního práva a § 48 odst. 6 písm. a) ZZVZ


objednat