Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

Novelou došlo ke zkrácení promlčecí doby u přestupků při uveřejňování, do doby účinnosti novely však Úřad rozdal řadu pokut za přestupky starší dvou let