Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

Důležitost výrazů použitých zadavatelem při formulaci zadávacích podmínek

...nesrozumitelnost vymezení předmětu plnění může vyvstat až po podání nabídek dodavateli a jejich následném vyloučení pro nesplnění zadávacích podmínek...