Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

Komentované rozhodnutí: K naplnění požadavku na funkční samostatnost provozních jednotek

Jedná se o autorsky komentované rozhodnutí ve vztahu k

naplnění zákonných podmínek dle § 17 odst. 2 ZZVZ.