Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

Časté uvádění nepravdivých údajů dodavateli v nabídkách otevírá diskuze, jak v takových případech zadavatelé mohou a mají postupovat

Jak by řekl klasik, rozmohl se nám tady takový nešvar. V zadávacích řízeních a dále i před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže („Úřad“) se stále častěji objevují případy, v nichž se řeší otázka nepravdivých údajů uvedených v nabídkách vybraných dodavatelů, které jsou následně odhalovány typicky v rámci námitek účastníků zadávacího řízení proti rozhodnutím o výběru.