Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

Komentované rozhodnutí: Zpětvzetí námitek

Autor komentuje situaci ohledně "zpětvzetí námitek", které však ZZVZ nezná a jaký je správný procesní postup.